Służby

Indie

Na sercu naszego Zboru Bóg położył wsparcie misji pastorów w Indiach, którzy ryzykując często własnym życiem niosą światło Ewangelii w swoim kraju. Wspomagamy ich w modlitwie oraz w formie finansowej tak by pieniądze nigdy nie stały się dla nich i ich rodzin przeszkodą w pracy.

Uganda

"Pozwólcie przychodzić do mnie dzieciom oraz nie zabraniajcie im;
bowiem takich jest Królestwo Boga." –
 Mk. 10; 14

Wspieramy w modlitwie oraz finansowo sieroty w Ugandzie. Nasza pomoc jest wykorzystywana przez miejscowych misjonarzy do budowania potrzebnych zabudować i pomieszczeń, karmieniu dzieci oraz kształceniu ich.

Dom Pomocy Społecznej

Służba w Domu Pomocy Społecznej ma na celu przynieść światło Ewangelii do tych, którzy czują opuszczeni przez wszystkich. Spotykamy się
z podopiecznymi DPS'u by modlić się z nimi, opowiadać im świadectwa i mówić im
o codziennej relacji z Bogiem.
Więcej informacji

Cmentarz Żydowski

Na sercu naszego Zboru jest dbanie o pamięć Żydów, którzy w przeszłości zamieszkiwali Żywiec i jego okolice. Dlatego też pod naszą opieką znajduje się m.in. Cmentarz Żydowski.
Więcej informacji

Służby wewnątrz zborowe

"Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim." – Ga. 5,13

Wewnątrz naszego Zboru działa wiele służb, dzięki którym nasz Kościół może się rozwijać.

Służba kaznodziejska
Katechizacja dzieci i młodzieży
Zespół uwielbiający
Spotkania kobiet
Biblioteka
Kawiarenka
Sprzątanie i ogólne dbanie o budynek